Osmanlı’da devşirme sistemi nedir, nasıl uygulanır? Devşirme sistemi tarihi ve amacı nedir?

Sağlık May 22, 2023 Yorum Yok

Devşirme sistemi, Osmanlı periyodunda Yeniçerilerin asker temini olarak kullandı metot olarak bilinir. Pekala devşirme sistemi nasıl uygulanırdı, tarihi ve emeli nedir? İşte devşirme sistemiyle ilgili bütün ayrıntılar…

Devşirme sistemi, Osmanlı periyodunda toplumsal tertibi oluşturan uygulamalardan biridir. II. Murad bölümünde kanunlaştırılan bu sistem Özellikle Osmanlı ordusunun ve devlet teşkilatının gereksinimlerini karşılamak gayesiyle genç Hristiyan erkek çocukların seçilerek İslam’a geçirilmesini ve devlete hizmet etmelerini içermektedir. Bu içeriğimizde, Yeniçeriler tarafından orduya asker kazandırmak ve devlete hizmet etmeleri ismine nitelikli şahısların seçildiği ve eğitime alındığı devşirme sisteminin merak edilen ayrıntılarını ele aldık.

Osmanlıda devşirme sistemi

DEVŞİRME SİSTEMİ NE DEMEK?

Devşirme sistemi, 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan bir askeri ve idari tertip sistemidir. Bu sistem, Hristiyan topluluklardan genç erkek çocukların (ailelerin de isteğiyle) seçilerek devlet hizmetine alınmasını ve İslam kültürüne dâhil edilmesini içerir.

DEVŞİRME SİSTEMİ TARİHİ VE HEDEFİ NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurum periyoduna dayanan devşirme sistemi, devletin muhtaçlık duyduğu nitelikli yönetici ve askerleri yetiştirmek hedefiyle geliştirilmiştir. 14. yüzyılda başlayan uygulama, Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda tesirini en üst düzeye çıkarmıştır.

Bununlar Birlikte Osmanlı Devleti’nin Yönetim ve askeri gücünü güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu sistem sayesinde, Hristiyan ailelerden seçilen yetenekli ve potansiyelli genç erkekler İslam’a geçirilerek Osmanlı devletinin hizmetine alınmıştır. Devşirme sistem ile Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi otoritesini sağlamlaştırmayı ve toplumsal tertibini güçlendirmeyi amaçlanmıştır.

DEVŞİRME SİSTEMİ NASIL UYUGULANIRDI?

Devşirme sistemi, ekseriyetle Rumeli’de aktiflik gösteren devşirme teşkilatı tarafından yürütülmüştür. Bu Örgüt genç erkeklerin seçimi, eğitimi ve görevlendirmesiyle ilgilenmiştir. Sırf askeri alanda değil, devletin diğer kademelerinde de kullanılan bir uygulamadır.

devşirme sistemi nedir

  • Devşirme süreci nasıl ilerler?

Aday Seçimi: Devşirme süreci, Hristiyan ailelerden seçilen genç erkek çocuklarla başlar. Aileler, çocuklarını devşirme sistemine sunarak onların daha uygun bir geleceğe sahip olmalarını ümit ederler.

Not: Yahudi çocuklar devşirilmezdi. Museviler üzere Ortodoks Hristiyanlar da devşirme sisteminin dışında kalırlardı. 

Eğitim ve Dönüştürme: Seçilen adaylar, devşirme teşkilatı tarafından Özel olarak eğitilir. Eğitimler dahilinde seçilen adaylar İslam kültürüne dâhil edilir. Bu süreçte, adaylar İslam dinini öğrenir, Türkçe öğrenir ve askeri eğitim alır.

Görevlendirme: Eğitimi tamamlanan adaylar, devletin Çeşitli alanlarında görevlendirilir. Askeri alanda ‘Janissary’ birliklerinde vazife alabileceği üzere, idari misyonlarda de yer alabilirler.

  • Devşirme sistemi kapsamında yapılan görevler

Devşirme sistemi kapsamında yetiştirilen genç erkekler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Türlü alanlarında Kıymetli vazifeler üstlenmiştir. Bilhassa askeri alanda faal olan devşirme sistemi, Osmanlı ordusunun gücünü artırmış ve başarılarına katkıda bulunmuştur. Ayrıyeten, devletin Yönetim kademelerinde de devşirme kökenli şahıslara sıkça rastlanmaktadır.

devşirme sisteminin süreci

Devşirme sisteminin sonuçları;

Devşirme sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde Değerli tesirlere sahip olmuştur. Bu sistem, Osmanlı ordusunun disiplinli ve kuvvetli bir yapıya sahip olmasını sağlamış ve imparatorluğun genişlemesinde tesirli olmuştur. Fakat, devşirme sistemi birtakım tartışmalara ve tenkitlere de neden olmuştur.

Etkileri ve değişimler;

Devşirme sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumsal ve kültürel değişimlere yol açmıştır. Hristiyan kökenli gençlerin İslam’a geçirilmesiyle, toplumda dinî bir dönüşüm yaşanmıştır. Ayrıyeten, devşirme sistemiyle yetiştirilen seçkin askerlerin varlığı, Osmanlı ordusunun gücünü artırmış ve imparatorluğun genişlemesine katkıda bulunmuştur.

  • Devşirme Sistemi’nin Sonuçları Üzerindeki Etkileri

Sosyal ve Kültürel Tesirler;

Devşirme sistemi, Osmanlı toplumunda toplumsal ve kültürel değişimlere neden olmuştur. Hristiyan çocukların İslam kültürüne adapte edilmesiyle birlikte, Osmanlı toplumu içinde yeni bir kimlik oluşmuştur. Ayrıyeten, devşirme sistemiyle yetiştirilen gençler ortasında dayanışma ve birlik duygusu güçlenmiştir.

Siyasi ve Ekonomik Tesirler;

Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yapısını etkilemiştir. Devşirme kökenli şahıslar, devletin Yönetim kademelerinde Kıymetli vazifelere getirilmiş ve imparatorluğun idaresine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıyeten, devşirme sistemiyle yetiştirilen askerler, Osmanlı ordusunun gücünü artırmış ve imparatorluğun hudutlarını müdafaada tesirli olmuşlardır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir